Maden

Maden i Fritidscenteret

Klubbernes madtilbud for fritids- og juniorklubmedlemmerne er målt både fra forældre, medlemmer og medarbejders side som det mest umistelig pædagogiske tilbud i Fritidscenter Indre by & Christianshavn. 

Pædagogisk ved vi fra undersøgelser igennem 10 år, at et attraktiv madtilbud med fokus på: Bæredygtighed, økologi, inspiration/variation og det gode måltid der er tilberedt fra bunden, er med til at skabe en kultur og et socialt miljø der har positiv indflydelse på livs- og læringsprocesserne i klubregi. At madtilbuddet er attraktiv og obligatorisk (altså et tilbud som er for alle), giver fællesskab, tilhørsforhold og mindsker børn og unges brug og indtag af sodavand, ”junkfood” og sukker med op imod 90 % reducering. Dette har også vist at børn og unge har større overskud og meget færre konflikter i løbet af dagen. Madtilbuddet har også en positiv effekt på fremmøde procenten, da de fleste gerne vil forbi klubben og have mad. Dette bevirker at relationsflader opretholdes og derved sikre at børn og unge har et tilhørsforhold med fokus på identitetsprocesser, dannelse og social læringsfokus. 

Ved obligatorisk forstås at alle er en del af madordningen, da madordningen skal være 100 % selvfinansieret, har dette betydning for forældres udgifter til klubplads. Vi har igennem flere år arbejdet med at skabe positive værdier, nysgerrighed og normer for mad og madfokus for børn og unge. Dette betyder at vi ikke skal have børn og unge der selv vælger til og fra i forhold til mad. 

Men at de skal have mad og smagsoplevelser uden refleksionen omkring hvad det koster. Desuden giver dette fokus også flere muligheder for at pædagoger ikke fungere som kontrol og kassemestre, men mere som ”rejseleder for madoplevelser” og vi kan frisætte pædagoger til at sikre andre aktiviteter, ture, kompetenceudfordringer m.v. 

Alle fritids- og juniorklubmedlemmer har en egen betaling på 150 kr. pr. måned til mad (1800 kr. pr. år.). Dette svare til at hvis jeres barn kun bruger klubtilbuddet 3 gange i løbet af de normale åbningsuger, så koster hver måltid ca. 14,50 kr. 

Har man økonomisk friplads ydes der tilskud til maden (Se mere under betalingsinfo).

Skulle man som forældre alligevel ikke ønske at ens barn er en del af den fælles madordning, så kan man udmelde sig ordningen ved at skrive en mail til fritidscenterleder Lise Løvborg på mail: LH69@buf.kk.dk - OBS: Når man udmelder sig af maden, så vil der være merbetaling til ture/kolonier, arrangementer m.v. Det vil heller ikke være muligt at være en del af frugten, da alt mad/forplejning skal være egenfinanseret. (Vi beregner kolonier/overnatninger med 100 kr. til mad/forplejning pr. døgn.)