Maden i Fritidscenteret

Klubbernes madtilbud for fritids- og juniorklubmedlemmerne er målt både fra forældre, medlemmer og medarbejders side som det mest umistelig pædagogiske tilbud i Fritidscenter Indre by & Christianshavn. 

Pædagogisk ved vi fra undersøgelser igennem 15 år, at et attraktiv madtilbud med fokus på: Bæredygtighed, økologi, inspiration/variation og det gode måltid der er tilberedt fra bunden, er med til at skabe en kultur og et socialt miljø der har positiv indflydelse på livs- og læringsprocesserne i klubregi. At madtilbuddet er attraktiv, giver fællesskab, tilhørsforhold og mindsker børn og unges brug og indtag af sodavand, ”junkfood” og sukker med op imod 90 % reducering. Dette har også vist at børn og unge har større overskud og meget færre konflikter i løbet af dagen. Madtilbuddet har også en positiv effekt på fremmøde procenten, da de fleste gerne vil forbi klubben og have mad. Dette bevirker at relationsflader opretholdes og derved sikre at børn og unge har et tilhørsforhold med fokus på identitetsprocesser, dannelse og social læringsfokus. 

Da madordningen skal være 100 % selvfinansieret, har dette betydning for forældres udgifter til klubplads. Vi har igennem flere år arbejdet med at skabe positive værdier, nysgerrighed og normer for mad og madfokus for børn og unge. Dette betyder at vi ikke skal have børn og unge der selv vælger til og fra i forhold til mad. 

Men at de skal have mad og smagsoplevelser uden refleksionen omkring hvad det koster. Desuden giver dette fokus også flere muligheder for at pædagoger ikke fungere som kontrol og kassemestre, men mere som ”rejseleder for madoplevelser” og vi kan frisætte pædagoger til at sikre andre aktiviteter, ture, kompetenceudfordringer m.v. 

Alle fritids- og juniorklubmedlemmer har en egen betaling på 200 kr. pr. måned til mad (2400 kr. pr. år. hvis man vælger at tilmelde sit barn alle årets 12 måneder).Man købe madordningen for måned til måned i Webshoppen. Da vi skal planlægge månedsmaden, indkøbe råvare, kan man kun købe månedsmaden frem til d. 6 i hver måned for det aktuelle måned.

Har man økonomisk friplads ydes der tilskud til maden (Se mere under betalingsinfo).