Ledelse og kontaktinfo

Lise Løvborg er fritidscenterleder af Indre by og Christianshavns fritidscenter. Lise har 29 års erfaring inden fra børne- og unge området, hvoraf hun de sidste 15 år har været klubleder i Indre by. Lises fokuspunkter for klubliv er, Attraktive klubber med høj faglighed, udvikling og medindflydelse. 

Lise har følgende ansvarsområder: Forældresamarbejdet, Skolesamarbejdet, pædagogiske grundlag og faglighed, økonomi, pædagogisk strategi, foreningssammenhæng, medlemsindflydelse, Klubbydelssamarbejdet og udvikling & sammenhæng for FCIC.

Henvendelser til fritidscenterleder:

Fritidscenterleder Lise Løvborg kan kontaktes via: mail: LH69@kk.dk eller telefonisk via: mobil: 29139871.(Mail besvares hurtigst muligt). HUSK: Altid at skriv hvilket barn og hvilken klub I henvender jer omkring.

Fritidscenteret er tilknyttet klynge D, hvor Liv Underdal er klyngeleder. Henvendelse til Liv omkring bestyrelsesarbejde o.lign. kan ske via mail: FM41@buf.kk.dk

Liv Underdal – Klyngeleder Klynge IBØ D

Jeg har været klyngeleder af Klynge D siden justering af klyngestrukturen 1. januar 2016.  Mit kontor er beliggende i Dronning Caroline Amalie, Suensonsgade 65, men jeg sidder sjældent på min plads, da jeg ofte er til møder enten rundt omkring i klyngen eller i området/forvaltningen.

 

Mit arbejde som klyngeleder tager afsæt i værdierne ligeværd, udvikling, anerkendelse (Herunder respekt, åbenhed, dialog), tillid og refleksion.

Mine ansvarsområder:

Jeg er ansvarlig for og har fokus på Klynge Ds udvikling på alle fronter og alle niveauer. Dette betyder at jeg er ansvarlig for og har fokus på Klynge Ds strategi, økonomi, faglighed, arbejdsmiljø, forældresamarbejde, personaleledelse, kompetenceudvikling og praksis indenfor 4 overskrifter:

·      Administrativ ledelse

Herunder bl.a. fokus på

o   Klyngens økonomi som et stort økonomisk fællesskab – En strategisk udnyttelse af den bevilling klyngen får udmeldt.

·      Personaleledelse – Attraktiv arbejdsplads

Herunder bl.a. fokus på:

o   Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk

o   Trivsel

·      Faglig ledelse – Sikring af høj faglig kvalitet

Herunder bl.a. fokus på:

o   Det forpligtende, betydningsfulde fællesskab

o   Det flydende ledelsesteam – et ledelsesteam der har fokus på opgaverne – både i enheden og på tværs af klyngen

o   Det professionel/personlige – De 3Per – Personlig – Professionel - Privat

·      Interessentledelse – Oplevet kvalitet

Herunder bl.a. fokus på

o   Forældrepartnerskabet

o   Inddragelse af børn og medlemmer i praksis

 

Alt dette indenfor rammerne af:

o   Serviceloven,

o   Dagtilbudsloven,

o   Københavns Kommunes værdigrundlag,

o   Klyngeledelsesprofilen

o   De Pædagogiske Pejlemærker,

o   Læreplanen

 

Erfaring som leder

Jeg har erfaring som leder siden 1. juli 1999.

Ansættelser, som leder, før denne som klyngeleder af Klynge D pr. 1. januar 2016, har været:

·      1/1 2016 – ”Klynge IBØ D” 2.200 0-18 (21) årige og 200 ansatte

·      1/1 2011 – 31/12 2015 – ”Klynge Ø3” 580 0-14 årige og 120 ansatte

·      ¼ 2005-31/12 2010 - ”Den Integrerede Institution Lundsgade” – 86 0-6 årige og 25 ansatte

·      16/6-30/10 2004 - Udlånt til ”Mågodtland” -  122 0-6 årige og 37 ansatte

·      1/7 1999-31/3 2005 - ”Vuggestue 1” – 42 0-3 årige og 15 ansatte

Uddannelser

Mine ledelsesmæssige uddannelser er:

·      1/9 2012- Påbegyndt Master of Public Governance på CBS

·      2009-2008 BUF´s efteruddannelse af ledere

·      2006-2003 Diplom i ledelse

·      2003-2002 FAF´s efteruddannelse af ledere

·      2001-2000 Indre Østerbro Bydels uddannelse for daginstitutionsledere