Betalingsinfo

Betalingsinfo

Når man er indmeldt i fritidscenteret, så får man en opkrævning fra kommunen/forældrebetalingen på selve klubpladsen. Når I lige starter kan der godt gå op til et par måneder inden i modtager den første opkrævning.

Derudover har fritids, junior- og ungdomsklubber egenbetaling. Egenbetaling indbetaler I til Fritidscenterets bankkonti. I skal selv sørge for at der er penge på jeres barns interne konti. Det foregår således at; I indbetaler til bankkonto, hvorefter vi "overføre" penge til den aktuelle interne konto hos det enkelte medlem. Vi har pt. 3 forskellige interne konti pr. medlem: AT, MAD og CAFE. 

AT kontoen står for: Aktivitets og turkonto. Det er den via trækker egenbetaling fra, ved for eks. materialeforbrug, turtilmelding, kolonitilmelding, diverse arrangementer o.lign.Er der ikke penge til rådighed på denne konto, og der er en tur/aktivitet med egenbetaling på, så kan man ikke tilmelde sig turen/aktiviteten.

MAD kontoen står for: Eftermiddagsmad hver dag. Maden er obligatorisk som tilbud i både fritids- og juniorklubberne, og koster 150 kr. pr. måned. (For info omkring maden og maden som pædagogisk tilbud se under: Om fritidscenteret / Maden.

Cafe konto står for: Køb i cafeen på særlige dage og arrangementer hvor der sælges popcorn, juice, most m.v. 

I kan altid følge jeres barns forbrug via APP'en, I skal også selv aftale med jeres barn, hvad han/hun må bruge af penge, og til hvilke aktiviteter/ture m.v. Overnatningsture/kolonier skal I som forældre altid med ind over tilmeldingen.

Egenbetaling på aktiviteter og ture er delt ca op i: 50 % egenbetaling på materialer, aktiviteter m.v. det vil sige er den faktuelle udgift til en svømmetur ex. 40 kr. så er egenbetalingen 20 kr. På en overnatningstur betales for transport, aktiviteter, mad o.lign. mens opholdet betales af klubben. eks. ved en teamtur med en overnatning er den faktuelle udgift pr. medlem 500 kr. hvoraf mad, transport m.v. udgør 275 kr. så er egenbetalingen 275 kr.

Maden er 100 % egenbetaling og obligatorisk. Da det er vores vigtigste pædagogiske tilbud, har vi valgt at sætte prisen lidt lavt i forhold til udgiften, så der vil højst sandsynligt være en klubudgift pr. medlem over tid.

I kan se jeres konti status via APP'en og det er op til jer selv hvor lang frem i for eks. betaler for maden. men I skal sikre jer at der er betalt før d. 1. hver måned til maden, så vi kan tilbyde et attraktiv madtilbud for alle. 

Bank information

Vi har pt. 2 bankkonti. En til Christianshavns medlemmer og en til indre by's medlemmer. Når I overføre til bankkontoen kan der gå op til 3 dage inden vi kan kontere dem over på de interne konti: AT, MAD og CAFE.

Husk altid ved indbetalinger at påføre: Barns navn, hvilken konto der indbetales til: AT, MAD eller Cafe konto, klub, og gerne medlemsnr.

Christianshavn:
reg.nr.: 0216 Kontonr: 4069204503

Indre by:
0216 kontonr: 4069187625

Mobilpay: Kolonibetaling til AT kontoen kan også betales via Mobilpay til: Fritidscenter IC
Mobilnr. +452913 9871