Betalingsinfo

Betalingsinfo

Når man er indmeldt i fritidscenteret, så får man en opkrævning fra kommunen/forældrebetalingen på selve klubpladsen. Når I lige starter kan der godt gå op til et par måneder inden i modtager den første opkrævning. 

Derudover har fritids, junior- og ungdomsklubber egenbetaling. Egenbetaling på aktiviteter og ture er delt ca op i: 50 % egenbetaling på materialer, aktiviteter m.v. det vil sige er den faktuelle udgift til en svømmetur ex. 40 kr. så er egenbetalingen 20 kr. På en overnatningstur betales for transport, aktiviteter, mad o.lign. mens opholdet betales af klubben. eks. ved en teamtur med en overnatning er den faktuelle udgift pr. medlem 500 kr. hvoraf mad, transport m.v. udgør 275 kr. så er egenbetalingen 275 kr.

Maden er 100 % egenbetaling. Da det er vores vigtigste pædagogiske tilbud, har vi valgt at sætte prisen lidt lavt i forhold til udgiften, så der vil højst sandsynligt være en klubudgift pr. medlem over tid.

Alle medlemmer får udleveret første klubkort gratis, forældrene skal aktiverer kortet via https://klubkort.kk.dk Her søges på: fritidscenter Christianshavn og Indre by (Husk at tilføj den rigtige afdeling som man går i), Se mere her: https://klubkort.kk.dk/Home/KKPayQA

Klubkort

Vi bruger klubkort som betalingsmiddel i FCIC. Alle børn får første klubkort udleveret når de starter.

Klubkortet består af en webshop, hvor forældrene kan logge sig på, og et fysisk kort som medlemmerne skal have med sig i klub til at betale med.

Læs mere her om klubkortet: https://klubkort.kk.dk