Betalingsinfo

Betalingsinfo

Når man er blevet indmeldt i fritidscenteret, får man en opkrævning fra Københavns Kommunes Forældrebetaling. Der kan gå et par måneder, inden man modtager den første opkrævning. 

Derudover skal man betale for aktiviteter og ture i klubberne. Man betaler typisk halvdelen af udgiften ved en given aktivitet eller tur. Eksempel: Hvis udgiften til en svømmetur er kr. 40,- per person, betaler det enkelte medlem kr. 20,-

På ture med overnatning betaler medlemmerne selv for transport, aktiviteter, mad o.l., mens opholdet betales af klubben. 

Madtilbuddet financieres udelukkende gennem egenbetaling.

Klubkort

Vi bruger klubkort som betalingsmiddel i FCIC. Alle børn får et klubkort udleveret, når de starter.

Klubkortet består af en webshop, hvor forældrene kan logge sig på, og et fysisk kort som medlemmerne skal have med sig i klub til at betale med.

Læs mere her: https://klubkort.kk.dk