Klubkort & Webshop

Klubkort & webshop

Alle medlemmer får udleveret første klubkort gratis, forældrene skal aktiverer kortet via https://klubkort.kk.dk Her søges på: fritidscenter Christianshavn og Indre by (Husk at tilføj den rigtige afdeling som man går i), Se mere her: https://klubkort.kk.dk/Home/KKPayQA

Børnene kan betale med klubkortet i klubberne.

Webshoppen er platformen som forældre betaler via. Webshoppen kan man kun gå på via en internet browser. http://www.klubkort.kk.dk der logges ind med Nemid. 

På webshoppen lægges alle de "vare" op som kræver tilmelding: Ture, Månedsmad, Team-og temature med overnatning osv. 

På webshoppen fylder man også penge på sit barns klubkort.