IT- og mediepolitik i FCIC

It- og mediepolitik i Fritidscenter Indre by & Christianshavn, 2020

Vores it- og mediepolitik er baseret på undersøgelser, forskning og erfaringer fra projekter foretaget de seneste 5 år.

Vores mediepolitik skelner mellem fritidsklub (4.- til 6.-klassesmedlemmer), ungdom (7.-klasse og op),

samt mellem fritidscentrets eget it- og medieudstyr og medlemmernes egne mobiler/computere mv.

I FCIC har vi valgt at følge PEGI’s aldersmærkning til spil og film. https://pegi.info

Der kan være enkelte undtagelser, hvor medlemsråd/repræsentantskabet har ansøgt medarbejderteamet og forældrerådet om dispensation for et specifikt spil eller film.

I FCIC er det ikke tilladt at filme, optage eller tage fotos af hinanden, uden at man har tilladelse fra den person, man optager. Det er ikke tilladt for medlemmer eller forældre at lægge noget optaget i FCIC’s regi på de sociale medier, med mindre man har indhentet tilladelse fra alle implicerede parter.

Fritidsklubbernes it- og mediepolitik (4.-, 5.- & 6.-klassesmedlemmer)

Fritidsklubbernes tilbud:

Der findes forskellige spil- og it- og medieværksteder, hvor medieudstyret inddrages i processer, der understøtter relationer, kompetencer og læring. Disse værksteder er pædagogisk styrede og rammesættes på samme måde som vores andre værksteder.

I medieværkstedet kan man lave radiopodcast, video, film, foto, klubavis mm.

I lydstudiet kan man indspille musik og musikvideoer og lave elektronisk musik.

I vores spillelounge kan man spille netværksbaserede spil og PS- og Wii-spil, der alle lægger op til at spille sammen med andre.

Rammenerne for vores spillelounge:

Man kan booke en tid på 30 minutter to gange hver dag.

Man kan kun booke én tid ad gangen.

Hvis man vælger at sidde med en ven og se ham/hende spille, gælder det også for en tid.

Vi har et begrænset antal computer og spillekonsoller i hver klub. Rammerne og reglerne for brug

af spilleloungen (booking af tider mm.) skal overholdes, i modsat fald kan der tildeles karantæne.

Fritidsklubmedlemmernes eget udstyr (mobiler, iPad, computere)

På baggrund af vores undersøgelser, forskning og interviews med medlemmerne har vi valgt at lave skærmfri klubtid, hvilket betyder:

Vi har skærmfri klubtid for medlemmernes eget udstyr i tidsrummet kl. 15.00-16.30 i hele klubben.

Vi er opmærksomme på, at der efter skole på vej til og fra fritidsaktiviteter og klub kan være behov for at orientere sig via sine platforme. Derfor har vi gjort det muligt, så klubben tilvælges og ikke fravælges af medlemmerne:

I tidsrummet kl. 13.00-15.00 og kl. 16.30-17.30 kan medlemmerne bruge deres mobiler i anviste områder.  Cafelounge og andre fællesområder er skærmfrie hele dagen. Hvis medlemmerne vælger at bruge deres mobiler i spilleloungen, bruger de deres spilletid. De må altså maksimalt opholde sig i spilleloungen

2 X 30 minutter om dagen.

De forskellige værksteder har rammer for brug af mobiler. Mobilerne kan bruges i en aktivitet eller på en tur, men så sker det inden for pædagogiske rammer. 

Vi er gennem vores undersøgelser også blevet opmærksomme på de faldgrupper, der er ved at have skærmfri tid.

Vi vil være ekstra opmærksomme på at sikre os viden om børns brug af medier og om de nye platforme, der opstår hele tiden, som medlemmerne skal lære at navigere i og forholde sig kritisk til, så vi kan gribe debatterne i klubberne.

Vi vil også have for øje, om enkelte medlemmer eller grupper trækker sig fra klubben i skærmfri tid, og hvor de i givet fald bevæger sig hen. I tilfælde, hvor vi er bekymrede over et medlems brug af specifikke medier eller platforme eller evne til at administrere brugen af egen mobil, vil vi kontakte forældrene.

Vi er også opmærksomme på, at mobiler i mange tilfælde kan være tryghedsskabende og skabe nye fællesskaber på tværs. Vi vil have særligt for øje at sikre tryghed i klubregi, at hjælpe de medlemmerne,

der har brug for at skærme sig og tage hånd om det tryghedsbehov i andre værksteds- og aktivitetstilbud.

Junior- og ungdomsklubbernes it- og mediepolitik. (for 7.-klassesmedlemmer og op)

Vores undersøgelser har vist, at dialog og refleksion med vores medlemmer og medlemmerne imellem fra 13 år + er vigtige for rammesætningen af brugen af it og medier.

Derfor har vi lagt vægt på dialog og at sikre, at de unge gennem egne overvejelser og kritisk stillingtagen er med til at fastlægge rammerne for brug af mobiler, it og medier i klubben.

PEGI’s anvisninger er stadig aktuelle, men rammesætningen er mere fleksibel og skabes gennem dialog med medlemmerne. 

Udfærdiget af FCIC januar 2020.

Godkendt af forældrerådet Januar 2020.

 

 

Bilag
Download politikken her i pdf fil.